Od kilku lat widoczna jest tendencja do powracania do najważniejszych symboli narodowych i przywracania ich ważności podczas historycznych świąt. Do najbardziej znanych nam, bo tak często powtarzanych od najmłodszych, dziecięcych lat należą flaga, godło i hymn państwowy. Jednak jest jeszcze jeden… Często zapomniany i niedoceniany symbol. Kilka lat temu przywrócony i kultywowany podczas święta niepodległości 11 listopada. Inaczej zwany jest kotylionem niepodległościowym.

Kotylion jako symbol patriotyzmu i miłości do ojczyzny

Kotylion niepodległościowy jest jednym z symboli patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Polskie kotyliony mają barwy narodowe – biel i czerwień. Są one świadectwem narodowej tożsamości i przynależności. Można je nosić podczas ważnych uroczystości. Przypina się je z lewej strony. Powinno się je nosić z eleganckim galowym strojem, wyrażającym szacunek. Osoba nosząca kotylion podczas uroczystości powinna zachowywać się godnie i przestrzegać zasad dobrego wychowania.

Jak wygląda kotylion?

Kotylion to kolista rozetka złożona z dwóch kolorowych wstążek. Wytyczne co do wielkości kokardy mówią, że powinna ona mieć od 4 do 6 cm. Kotylion złożony jest z okręgu centralnego w kolorze białym i okalającego w kolorze czerwonym. Jest on odwzorowaniem godła Królestwa Polskiego – białego orła na czerwonym tle. Kotylion zobaczysz tutaj: https://okolicznosciowe.com.pl/.

Krótka historia kotylionów

Po raz pierwszy barwy biało – czerwone uznano za narodowe 3 maja 1792 roku. Natomiast skodyfikowano je uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku, gdzie jest pierwsza wzmianka również o kokardach (kotylionach), które miały nawiązywać do barw Królestwa Polskiego i Litwy.

Barwy natomiast rozpoczęły się od ubioru w postaci białych sukien przepasanych czerwoną wstęgą w przypadku kobiet, a w przypadku mężczyzn biało-czerwonych szarf. Ubiór taki wystąpił po raz pierwszy podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej. Była to manifestacja nawiązująca do heraldyki Królestwa Polskiego, w którego herbie występował biały orzeł na czerwonym tle.

Gdzie i kiedy można nosić kotylion?

Kotyliony są zarezerwowane dla ważnych uroczystości państwowych, które wyrażają pamięć dla ważnych wydarzeń historycznych. Można, a nawet powinno się je zakładać podczas Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Wojska Polskiego i Narodowego Święta Niepodległości.

Kotyliony mogą mieć różny charakter. Niektóre z nich są symbolem wiary lub przynależności do jakiejś grupy bądź narodu. Stanowią one nie tylko element dekoracyjny stroju, ale również są wyrazem przynależności i szacunku.

Ten artykuł cię zainteresuje: http://www.gazeta-rawicka.pl/polskie-symbole-narodowe-i-ich-znaczenie/