Przy załatwianiu spraw sądowych, często musimy ponieść wydatek związany z poradą prawniczą. Do kogo się zwrócić? Do adwokata czy radcy prawnego? Który z nich policzy nam więcej za doradztwo?

Wspólne cechy adwokatów i radców prawnych

Zarówno radca, jak i adwokat musi ukończyć studia prawnicze, odbyć praktykę oraz zdać egzamin państwowy. Ich obowiązki regulują jednak dwie oddzielne ustawy, choć dla klienta nie ma to większego znaczenia, ponieważ każdy udzieli mu porady prawnej. Panuje powszechne przekonanie, że adwokat zajmuje się sprawami karnymi, natomiast radca prawny postępowaniami cywilnymi. Nie jest to prawda, ponieważ każdy z nich może obrać różne specjalizacje oraz reprezentować klientów w sądach.

Różnice między adwokatem a radcą prawnym

Adwokat ma znacznie szerszy zakres obowiązków niż radca, ponieważ może reprezentować sprawy karne oraz karnoskarbowe. Radca także może, o ile nie pozostaje w stosunku pracy. Te dwa zawody wyróżnia głównie kwestia prowadzenia działalności. Radca prawny może być zatrudniony na umowie o pracę u konkretnego pracodawcy, natomiast adwokaci mogą prowadzić swoją działalność jedynie w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki. Są to właściwie jedyne różnice, ponieważ oba te zawody są dość zbliżone pod względem zakresu świadczonych usług.

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia adwokata?

Cena, jaką zapłacimy adwokatowi zależy od wielu czynników. Mogą na nią wpływać konieczny nakład pracy, stopień trudności i złożoności sprawy, a także utrata lub ograniczenie świadczenia usług dla innych klientów, jeśli sprawa jest bardzo pracochłonna.  Adwokat i radca prawny ustawowo mają określone stawki minimalne, są one właściwie identyczne dla obu tych zawodów. Niezależnie od wyniku sprawy, radca prawny i adwokat pobiorą wynagrodzenie.

Trudno jednoznacznie określić, które usługi będą dla nas tańsze. Wiele zależy od charakteru sprawy oraz indywidualnych preferencji radców prawnych oraz prawników.

A może bronić się samemu?

Samodzielny udział w postępowaniu sądowym pomoże nam zaoszczędzić na korzystaniu z usług prawniczych, jednak będziemy wtedy sami musieli pisać pisma do sądu, uczestniczyć w rozprawach i szukać przepisów. Warto zaznaczyć, że adwokat i radca prawny podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, więc jeśli się pomylą na naszą niekorzyść, możemy dochodzić odszkodowania od prawnika oraz ubezpieczyciela. Jeśli sami zajmujemy się kwestiami prawniczymi, nie możemy na to liczyć.

Podsumowując, kwestia wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego nie jest jednoznaczna. Przy wyborze powinniśmy kierować się zatem specjalnością radcy lub kancelarii adwokackiej.